Spotkania z muzyką (zajęcia umuzykalniające dla dzieci 6-12 lat):

13 października 2018
godz. 10.00

Spotkania z muzyką (zajęcia umuzykalniające dla dzieci 6-12 lat):

Podczas zajęć będzie można nauczyć się czytania nut i wartości rytmicznych, a także poprawnego śpiewu. Będzie też można postawić pierwsze kroki na klawiaturze, flecie prostym czy na skrzypcach. Muzykowanie pobudza wyobraźnię, kształtuje wrażliwość, otwiera na piękno.

Program zajęć:

– nauka czytania nut i wartości rytmicznych

– emisja głosu

– podstawy gry na pianinie, flecie prostym, a dla odważnych na skrzypcach

– kształcenie słuchu i wrażliwości muzycznej

– próba stworzenia dziecięcego zespołu wokalnego

Zajęcia będę odbywały się w soboty (2-3 razy w miesiącu). W zależności od ilości chętnych część czasu spotkań będzie miała charakter grupowy, a część indywidualny (gra na instrumentach).

Pierwsze spotkanie: 13 października 2018 o godz. 10.00.

Terminy kolejnych spotkań: 20 października;

  27 października

                                                   3 listopada

                                                  17 listopada

                                                  24 listopada

Emilia Melon – dyrygent chóru Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie, skrzypaczka, wieloletnia specjalistka od spraw muzycznych w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych, zamiłowana w przyrodzie i upiększaniu codzienności prostymi, twórczymi działaniami.

Serdecznie zapraszamy na spotkania z muzyką!

 

Skip to content