Kultura ponad podziałami

Projekt Wolontariatu Europejskiego EVS Kultura ponad podziałami realizowany w ramach Programu Erasmus+ jest krokiem w stronę rozwoju międzynarodowego potencjału w działalności Ośrodka Kultury w Sejnach oraz przedsięwzięciem mającym na celu wzmacnianie edukacji oraz świadomości międzykulturowej w lokalnym środowisku. Lokalna społeczność skorzysta z obecności i zaangażowania w codzienną pracę Ośrodka kultury w Sejnach dwóch osób – wolontariuszy z innych krajów, którzy nie tylko wesprą jego codzienne funkcjonowanie ale także wniosą do jego programu nowe działania, projekty i możliwości.

Mamy nadzieję, że długofalowa obecność zagranicznych wolontariuszy w Sejnach wpłynie na zmniejszenie w lokalnym środowisku stereotypów, zachowań dyskryminacyjnych a przez to zwiększy otwartość i zainteresowanie życiem kulturalnym mieszkańców miasta i regionu. Dzięki realizacji projektu lokalna młodzież będzie miała okazję poznać i docenić możliwości jakie dają unijne programy takie jak Erasmus +, a konkretnie: uczestnictwo w wymianach międzykulturowych, projekty młodzieżowe, Wolontariat Europeski EVS, i inne aktywności na poziomie europejskim.

Uczestnictwo zagranicznych wolontariuszy w naszym projekcje ma dać im szansę na zdobycie doświadczeń zawodowych, kompetencji społecznych i międzykulturowych. Wolontariusze są rekrutowani spośród osób chętnych do udziału w międzynarodowych projektach EVS, w zgodzie z ich osobistą motywacją i zainteresowaniami. Osoby te, w wieku 18-30 lat, mogą nie mieć za sobą znaczących doświadczeń czy osiągnięć międzykulturowych, zawodowych, edukacyjnych a uczestnictwo w działaniach
projektu EVS daje im możliwość zdobycia doświadczenia samodzielnego życia, pracy, poznania innej
kultury, zdobycia umiejętności organizatora lub lidera czy pomóc im lepiej poznać samych siebie, określić swoje pasje oraz cele życiowe.

 

Ośrodek Kultury w Sejnach przywitał nowego wolontariusza!

01 listopada 2018 r. przyjechał do nas Mikhail Avdashov z Pskova w Rosji. Wolontariusz na co dzień będzie wspierał działania Ośrodka Kultury.

 

Ośrodek Kultury w Sejnach przywitał nowego wolontariusza!

07 stycznia 2019 r. przyjechała do nas Liesa- Marie Muller z Poßneck w Niemczech. Wolontariuszka na co dzień będzie wspierała działania Ośrodka Kultury.


Ośrodek Kultury w Sejnach przywitał nowego wolontariusza!

12 czerwca 2019 r. przyjechał do nas Roman Khodosov z St. Petersburga w Rosji. Wolontariusz na co dzień będzie wspierał działania Ośrodka Kultury.

 «Czas to więcej niż przestrzeń. Bo przestrzeń to rzecz. A czas w istocie swojej jest myślą o rzeczy. Życie to forma czasu. Wszystko się zmienia w migot bez formy i głosu jak fale twoich włosów» – Iosif Brodski

Mam na imię Mikhail. Urodziłem się w mieście Psków. Jedno z najstarszych miast w średniowiecznej Rusi (IX-X w.), wzmiankowany w 903. Starożytne święte miasto kościołów i świątyń – rosyjskiej metafizyki. Ale w ostatnich latach mieszkałem w Petersburgu. Byłem w rosyjskiej armii (rok) w Moskwie. To był bardzo trudny czas. Mieszkałem we Francji w mieście Angers z francuskim malarzem. Wieczorem, butelka czerwonego wina i dialog o Caravaggio, Picasso. Nauczyłem się dobrze francuskiej kultury i tradycji. I dużo podróżowałem, widziałem wiele krajów, miast i dróg. Teraz moim zainteresowaniem jest nauka o śmierci – rosyjska filozofia śmierci i «Tybetańska Księga Umarłych / Bardo Thodol»

Jestem studentem – Wydziału Filologii Rosyjskiej i brałem udział w kursach z filozofii (uwielbiam – Nietzsche; Kierkegaard i Heidegger). Muszę napisać o moich zainteresowaniach w literaturze. Moi faworyci : «Les Poètes maudits» (Rimbaud; Mallarmé; Lautréamont; Baudelaire; Verlaine); Louis-Ferdinand Céline (radzę jego książce) – «Voyage au bout de la nuit», James Joyce; Iosif Brodski; Fiodor Dostojewski – Rosyjski absolut. «Beat Generation» – Jack Kerouac; William S. Burroughs; Hunter Thompson; Marcel Proust i «À la recherche du temps perdu». Myślę – przestań.

Przez całe życie czytam książki i ta lista będzie nieskończona. Moją największą miłością jest kino – Tarkovsky, Bresson, Godard, Wong Kar-wai, Pier Paolo Pasolini, Rainer Werner Fassbinder – ta lista jest bardzo duża.

 

Działania Mikhaila w Ośrodku Kultury:

Klub filmowy – cykl spotkań, na których można zapoznać się z klasyką historii światowego kina.


”On-arrival Training” – 21-25 stycznia 2019 r. – to spotkanie wolontariuszy EVS, którzy „właśnie wylądowali” w Polsce i chcieliby dowiedzieć się więcej o kraju, w którym zamierzają spędzić następne kilka miesięcy swojego życia. Dzięki temu mogli Oni zapoznać się z polską kulturą, językiem i tradycją.
Na spotkaniu tym, będącym jednocześnie szkoleniem, uczestnicy omawiali problemy współczesnej młodzieży i szukali sposobów na ich rozwiązanie. Szkolenie obejmowało wolontariuszy, którzy przyjechali do naszego kraju z całej Europy. Uczestniczył w nim również wolontariusz z naszego Ośrodka Kultury Mikhail Avdashov.

 


Nasz wolontariusz Mikhail Avdashov w ramach projektu „Wolontariat Europejski (EVS)” w dniach 13-15.05.2019 r. był w Toruniu na szkoleniu MID TERM wśród wolontariuszy z całej Europy. Podczas szkolenia wolontariusze dyskutowali o przyszłości Europy w ramach wartości tolerancyjnych i kulturowych. Wolontariusze wymieniali doświadczenia i dyskutowali o swojej przyszłości po zakończeniu projektu.

 Liesa-Marie Müller. Pochodzi ona z Turyngii w środkowych Niemczech. Zostanie tu z nami przez 8 miesięcy, do sierpnia 2019 roku i chciałaby poznać polską  kulturę, nowych ludzi i zdobyć zagraniczne doświadczenie. Ponadto  bardzo interesuje ją sztuka oraz muzyka i chciałaby żeby ta pasja miała wpływ na Jej pracę w naszym Ośrodku Kultury.

Działania Liesy w Ośrodku Kultury:

 

Liesa  chciałaby opowiedzieć Wam o muzyce rockowej  jej oryginalnym pochodzeniu, skąd się wzięła  o tym jak brzmi ona w Niemczech. Podczas spotkania będzie możliwość posłuchania  przykładów a także obejrzenia krótkich fragmentów teledysków i mamy nadzieję, że będzie to miły wieczór spędzony na rozmowach o muzyce.  Jeśli więc interesuje Was muzyka i chcielibyście posłuchać nowych  brzmień z innego kraju, możecie do nas dołączyć.

 

 

 

 


Od 25 lutego do 3 marca  w Warszawie – wolontariuszka Liesa odbyła szkolenie wprowadzające dla wolontariuszy EVS . Razem z 25 innymi wolontariuszami z 12 różnych krajów dowiedziała się więcej o swoim EVS i polskiej kulturze. Nauczyła się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i jak może działać, gdy ma problemy  np. miejscem pracy lub innymi wolontariuszami. Poza informacyjnymi częściami szkolenia było dużo wolnego czasu i możliwość obejrzenia Warszawy.

 

 Witam! Nazywam się Roman Khodosov, mam 24 lata, jestem z Rosji. Studiowałem w Pskowie, mieszkałem w St. Petersburgu. Z wykształcenia jestem dziennikarzem. Kocham podróżować, poznawać nowych ludzi i być kreatywnym. Całe życie kocham czytać książki. Piszę wiersze, czytam je w studiu nagraniowym, publikuję w Internecie. W Ośrodku Kultury w Sejnach zorganizowałem koncert o rosyjskim  rapie a wkrótce będę czytać wiersze znanych poetów rosyjskich 20 wieku (Josif Brodski, Siergiej Jesienin) i swoje własne.

Działania Romana w Ośrodku Kultury w Sejnach:

 


W dniach 08 – 14 lipca w Warszawie nasz wolontariusz Roman odbył szkolenie wprowadzające dla wolontariuszy EVS. W szkoleniu wzięło udział 17 wolontariuszy i wolontariuszek goszczonych w Polsce. Uczestnicy byli bardzo zmotywowani do nauki języka polskiego poprzez animację językową oraz
wyrażali dużą potrzebę wymiany doświadczeń i pomysłów z innymi wolontariuszami. Bardzo ważna była dla nich również dyskusja dotycząca aspektu solidarności w programie, jak również wpływu projektu na organizację i społeczność lokalną.

 

 


 

 

Skip to content