Sejny na ludowo

Dzięki realizacji projektu zakupione zostały kompletne stroje regionalne dla Tradycyjnego Zespołu Wokalnego „Nachodne” działającego w Ośrodku Kultury w Sejnach, który kultywuje zanikającą w naszym regionie praktykę śpiewania dawnych, tradycyjnych, wielokulturowych pieśni. Dzięki czemu zespół w bardziej efektywny sposób promuje regionalną tradycję muzyczną oraz obrzędowość, upowszechniając dziedzictwo pokoleń, różnorodność oraz bogactwo kulturowe sejneńszczyzny.

Wygląd strojów, dzięki przeprowadzonym przez Etnologa badaniom został odwzorowany w oparciu o tradycyjne stroje ludowe naszego regionu. W ramach projektu przeprowadzane zostały warsztaty śpiewu i tradycji ludowej dla starszych uczniów szkoły podstawowej, na których uczestnicy mieli szansę poznać podstawy śpiewu tzw. białym głosem. Oprócz tego zorganizowaliśmy cieszący się dużą popularnością wśród mieszkańców piknik ludowy, gdzie zespół zaprezentował się w nowo zakupionych strojach, wykonał repertuar tradycyjnych pieśni charakterystycznych dla naszego regionu, promując w ten sposób projekt a także tworząc przekaz dla odbiorców wzbudził w nich zainteresowanie niepowtarzalnym dziedzictwem kulturowym Ziemi Sejneńskiej, przyczyniając się do zachowania i promocji tej spuścizny.

 

Zespół wokalny „Nachodne” w plenerze

Warsztaty śpiewu i tradycji ludowej

Piknik ludowy

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasz projekt!

Projekt „Sejny na ludowo” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2019”

 

Skip to content