Kulturalne Sejny

Projekt Ośrodka Kultury w Sejnach pn. „Kulturalne Sejny” zrealizowany w 2019 roku w ramach programu „darowizny dla organizacji” Fundacji Orlen, która dofinansowała zakup nowych foteli, projektora multimedialnego, scenicznego sprzętu nagłośnieniowego oraz wyposażenia sali widowiskowej.

Zakupione w ramach realizacji projektu wyposażenie w znaczący sposób wspomogło ośrodek w realizacji jego misji oraz prowadzeniu działalności edukacyjnej i kulturalnej a także dostosowaniu jej do współczesnych standardów. Potencjał organizacyjny, technologiczny i kulturotwórczy Ośrodka Kultury w Sejnach znacząco, trwale i na lata wzrósł dzięki realizacji tego projektu.

W roku 2019 oferta Ośrodka Kultury w Sejnach zgromadziła prawie 11. tys odbiorców przy 5,5 tys. mieszkańców Miasta Sejny. Dzięki realizacji niniejszego projektu jeszcze przez wiele lat, co najmniej taka, lub większa grupa uczestników i odbiorców kultury w Sejnach oraz północno-wschodniej Polsce rokrocznie skorzysta z jego rezultatów.

.

Skip to content