Modernizacja Ośrodka Kultury w Sejnach – dokumentacja

Celem realizacji projektu jest wykonanie pełnej dokumentacji dla modernizacji i rozbudowy budynku Ośrodka Kultury w Sejnach. Budynek ośrodka zaprojektowany w latach 60-tych a wykonany i oddany do użytku w latach 70-tych XX wieku po raz pierwszy od tamtej pory przejdzie remont i modernizację. Umożliwi to spełnienie wymogów współczesnych norm dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciw pożarowej oraz pozwoli na dalszy rozwój instytucji oraz kontynuację wielopłaszczyznowej działalności ośrodka – zagrożonej ze względu na opinię straży pożarnej, która wezwała do przeprowadzenia pilnej modernizacji budynku ośrodka pod groźbą jego wyłączenia z użytku. Ponadto realizacja projektu zwiększy funkcjonalność budynku ośrodka i zwiększy jego potencjał w prowadzeniu działalności kulturalnej na miarę obecnego, XXI wieku, w tym umożliwi korzystanie z budynku i oferty Ośrodka Kultury w Sejnach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami.

Budżet sejneńskiego projektu wynosi 120 500,00 zł, w tym 95 000,00 zł to przyznana dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach realizacji zadania zaplanowane jest wykonanie kompletnej DOKUMENTACJI technicznej dla modernizacji i rozbudowy budynku Ośrodka Kultury w Sejnach:
– architektonicznej
– budowlanej
– wykończenia (aranżacji) wnętrz
– sanitarnej
– wentylacyjnej
– elektrycznej
– telekomunikacyjnej
–  ppoż
– pozostałych branżowych, specyfikacji i kosztorysów.


PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA)

ROZBUDOWA

W wyniku modernizacji i rozbudowy, na które powstała kompletna dokumentacja architektoniczna i branżowa, w tym projekty wykończenia wnętrz, kosztorysy oraz specyfikacje, w budynku Ośrodka Kultury w Sejnach powstanie 11 nowych lub zmodernizowanych pomieszczeń: 5 pracowni; foyer; 2 magazyny; sala wielofunkcyjna do prób, tańca i kameralnych wydarzeń; pomieszczenie socjalne dla pracowników; warsztat oraz 1 nowy, bez barierowy ciąg komunikacyjny pomiędzy obecnym i modernizowanym budynkiem a dobudowanym skrzydłem. Pomieszczenia te będą przystosowane do pełnienia nowych funkcji: pracowni plastyczno-ceramicznej, świetlicy do zabaw dla dzieci, pracowni muzycznej, 2 magazynów, warsztatu, foyer. Dzięki realizacji zaprojektowanych prac budynek ośrodka będzie mógł być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem i spełni standardy bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej a także będzie w pełni dostępny dla osób z ograniczoną mobilnością, ponieważ powstaną w nim dwie windy umożliwiające dostęp do pomieszczeń znajdujących się na 1. piętrze budynku oraz 2 toalety dla osób niepełnosprawnych po jednej na każdej kondygnacji. Zgodnie z przygotowaną dokumentacją w budynku ośrodka powstaną 4 toalety bez barier dla klientów na poziomie parteru z wejściem z foyer obok sali widowiskowej (zamiast obecnych znajdujących się w piwnicy z dojściem po długich, stromych schodach bez dostępu światła dziennego, co jest niezgodne z dzisiejszymi normami budowlanymi), pomieszczenie socjalne dla prawników, instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne do sal prób i pracowni. Zagospodarowany zostanie teren wokół budynku ośrodka, w tym powstaną miejsca do rekreacji i spędzania wolnego czasu, przestrzeń na plenerowe działania kulturalne, oświetlenie zewnętrzne, drogi dojazdowe, chodniki, nasadzenia, zieleń i miejsca postojowe. Zaprojektowany został monitoring budynku ośrodka: wewnętrzny i zewnętrzny oraz nowe instalacje telekomunikacyjne. Zaplanowana została wymiana i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wewnętrznych drzwi, posadzek, nawierzchni podłóg i schodów oraz oświetlenia budynku, dzięki której stare energochłonne lampy jarzeniowe zastąpi nowoczesne, przyjazne dla człowieka i energooszczędne oświetlenie LED. Foyer zostanie wyposażone w kanapy, lampy i gniazdka zasilające oraz bezprzewodowy internet. W rozbudowanym budynku powstaną niezbędne pracownie, magazyny i toalety oraz sala wielofunkcyjna do prób, tańca i kameralnych wydarzeń kulturalnych, zwłaszcza skierowanych do małych dzieci i opiekunów, w tym toaleta ze stanowiskiem do przewijania dla niemowląt.

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

 

Skip to content