JEWS. UNITED WE STAND

Projekt „Jews. United we stand

W wielu krajach Europy żyły i pracowały liczne społeczności Żydów współtworzące wraz z lokalnymi mieszkańcami kultury i społeczeństwa, kreujące rozwój ekonomiczny czy programy polityczne wspólnych państw. Nie miało to się spełnić z powodu wykluczenia i represji prowadzonych przez systemy totalitarne, których konsekwencje są nadal odczuwalne w Europie.

Celem tego projektu jest stworzenie możliwości do debaty nad historią europejskich Żydów, ich zagłady dokonanej przez systemy totalitarne, widzianej z perspektywy krajów, w których społeczności te rozproszyły się lub kompletnie zniknęły. Służyć to ma wzmacnianiu pamięci o tych „nieobecnych”, a po przez to, lepszemu rozumieniu współczesności. Cel ten ma być osiągnięty przez zaangażowanie obywateli różnych krajów w dyskusję i interdyscyplinarne działania mające upamiętniać ofiary reżimów totalitarnych, pomóc zrozumieć zasady działania tych reżimów, tak aby w przyszłości móc wykorzystywać tą wiedzę do rozpoznawania i przeciwdziałania wszelkim totalitaryzmom i formom wykluczenia. Działania projektu mają prezentować i umacniać znaczenie obywatelskiego zaangażowania w sytuacjach kryzysowych, zachęcać do budowania kontr narracji dla dyskursów politycznych i propagandy opartej na nienawiści. W ramach projektu zapoczątkowane zostaną: międzynarodowa współpraca przy uczeniu się o wrażliwych kwestiach historycznych, wzmacnianie świadomości społecznej i poczucia wspólnoty hamującej historyczne mity oraz refleksja nad poczuciem winy, pozycją ofiary, wspomnieniami konfliktów między narodami i społecznościami, wzmacnianie oddolnego uczestnictwa obywateli i poczucia sąsiedztwa. Wszystkie te nauki można wziąć ze wspólnej historii Żydów i innych Europejczyków.

W ramach projektu zaplanowane są cztery międzynarodowe konferencje w: Mariampolu, Rydze, Berlinie i Sejnach, w których wezmą udział uczestnicy z Francji, Litwy, Łotwy, Niemiec i Polski. Rezultatem zaplanowanych działań będą: podręcznik w 6 językach z historiami i rekomendacjami do podejmowania działań edukacyjnych w  tematyce projektu; ścieżki turystyczne i wspólna wystawa prezentujące dziedzictwo żydowskie w miejscach jego realizacji (m.in. w Sejnach) oraz krótkie materiały filmowe przedstawiające podjęte działania i ich odbiór lokalny.

Fotorelacja z konferencji w Mariampolu w ramach projektu „Jews. United We Stand”

Fotorelacja z konferencji w Rydze „Tolerance and Diversity” 14-16.03.2018

 w ramach projektu „Jews. United We Stand”

 

 

Fotorelacja z konferencji w Poczdamie 05-07.06.2018

w ramach projektu „Jews. United We Stand”

 

Fotorelacja z konferencji w Sejnach 21.09.2018

w ramach projektu „Jews. United We Stand”

 

 

 

Skip to content