Narodowe czytanie

piątek, 08 września 2023 r.
godz. 11:00
Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Zapraszamy na Narodowe Czytanie dnia 08 wrzenia 2023 r. o godz. 11:00 w wirydarzu Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów

 

Skip to content