Jazzowy Dom Kultury 2018
Fundacja Polski Jazz przyznała Ośrodkowi Kultury w Sejnach tytuł oraz godło Jazzowy Dom Kultury 2018, za promocję twórczości polskich muzyków jazzowych oraz krzewienie polskiej kultury jazzowej. Tytuł ten otrzymało jedynie sześć Ośrodków Kultury w całej Polsce.

Skip to content