Biluetyn informacji publicznej Ośrodka Kultury w Sejnach

Ośrodek Kultury w Sejnach

16-500 Sejny

ul. 1 Maja 17

tel./fax 87 516 22 00

e-mail: sekretariat@ok.sejny.pl

NIP 844 19 55 442

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze na stanowisko Głównego księgowego w Ośrodku Kultury w Sejnach oraz składanie CV przez osoby zainteresowane.

Główny_księgowy_OK_Sejny