RODO

Polityka prywatności
Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z tym przygotowaliśmy informacje o prowadzonej przez nas polityce prywatności.
1) Dane osobowe są gromadzone przez Ośrodek Kultury w Sejnach z siedzibą w Sejnach, przy ul. 1Maja 17, zwane dalej Administratorem danych wykorzystywane są wyłącznie do celów informacyjnych
2) Jako Administrator danych Ośrodek Kultury w Sejnach przetwarza dane wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług – wysyłaniem newslettera informującego o aktualnych wydarzeniach oraz na potrzeby bieżącego kontaktu.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi.
4) W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować, pisząc na adres: sekretariat@ok.sejny.pl
5) Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody / wypisania się z newslettera a następnie zostaną usunięte.
6) Twoje dane nie są przekazywane innym firmom czy osobom niepowołanym.
7) Twoje dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych, takim jak dostawca usługi poczty elektronicznej
8) Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej ani obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
9) Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sortowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
10) Twoje dane będą przechowywane przez okres dystrybucji newslettera, oraz na potrzeby bieżącego kontaktu.
11) Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy RODO masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w nowej ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 

Klauzula informacyjna facebook

Klauzula informacyjna instagram

Klauzula informacyjna youtobe

Klauzula informacyjna monitoring

Skip to content