2024

ZARZĄDZENIE NR 01-sigDyrektora Ośrodka Kultury w Sejnach z dnia 2 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2024r. w Ośrodku Kultury w Sejnach w zamian za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie nr 02 -sig Dyrektora Ośrodka Kultury w Sejnach z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie Regulaminu tworzenia i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ośrodku Kultury w Sejnach

Zarządzenie nr 03-sig Dyrektor Ośrodka Kultury w Sejnach z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Ośrodka Kultury w Sejnach

Zarządzenie nr 04-sig Dyrektora Ośrodka Kultury w Sejnach z dnia 15.05.2024 r. w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Ośrodku Kultury w Sejnach

Zarządzenie nr 05-sig Dyrektora Ośrodka Kultury w Sejnach z dnia 20.05.2024 r. w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Ośrodku Kultury w Sejnach

Skip to content