Zamówienia Publiczne

Dostawa wyposażenia pracowni ceramicznej / garncarskiej Ośrodka Kultury w Sejnach – zapytanie ofertowe:


Dostawa wyposażenia pracowni audio-wizualnej Ośrodka Kultury w Sejnach – zapytanie ofertowe:


Dostawa, montaż i konfiguracja zestawu wyposażenia nagłośnieniowego i oświetleniowego na scenę Ośrodka Kultury w Sejnach – przetarg nieograniczony:


Dostawa podłogi baletowej na scenę Ośrodka Kultury w Sejnach – zapytanie ofertowe:


Dostawa wyposażenia pracowni ceramicznej / garncarskiej Ośrodka Kultury w Sejnach – zapytanie ofertowe, data publikacji 09.09.2020 r.:


Dostawa wyposażenia pracowni audio-wizualnej Ośrodka Kultury w Sejnach – zapytanie ofertowe, data publikacji 09.09.2020 r.:


 

 

Skip to content