2023

Zarządzenia 2023 r.

Zarządzenie nr 01_2023 Dyrektora Ośrodka Kultury w Sejnach w sprawie Regulaminu tworzenia i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ośrodku Kultury w Sejnach

Zarządzenie nr 02_2023 Dyrektora Ośrodka Kultury w Sejnach w sprawie wprowadzenia cennika opłat za wynajem pomieszczeń, wyposażenia oraz usług Ośrodka Kultury w Sejnach

Zarządzenie nr 03_2023 Dyrektora Ośrodka Kultury w Sejnach w sprawie ustalenia wysokości opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Kultury w Sejnach

Zarządzenie nr 04_2023 Dyrektora Ośrodka Kultury w Sejnach w sprawie organizacji projektu edukacyjnego SNH pn. „ Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” w Ośrodku Kultury w Sejnach

Zarządzenie nr 05_2023 Dyrektora Ośrodka Kultury w Sejnach w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2023r. w Ośrodku Kultury w Sejnach w zamian za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie nr 06_2023 Dyrektora Ośrodka Kultury w Sejnach w sprawie powołania stałej komisji Likwidacyjnej w Ośrodku Kultury w Sejnach ds. likwidacji środków w używaniu oraz środków trwałych

Zarządzenie nr 07-2023 Dyrektora Ośrodka Kultury w Sejnach w sprawie powołania Komisji ds. przyjmowania opału w Ośrodku Kultury w Sejnach

Zarządzenie nr 08_2023 Dyrektora Ośrodka Kultury w Sejnach w sprawie organizacji koncertu „Osyda” dnia 9 grudnia 2023r. w Ośrodku Kultury w Sejnach

Skip to content