2023

Zarządzenia 2023 r.

Zarządzenie nr 01_2023 Dyrektora Ośrodka Kultury w Sejnach w sprawie Regulaminu tworzenia i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ośrodku Kultury w Sejnach

Skip to content