2023

Zarządzenia 2023 r.

Zarządzenie nr 01_2023 Dyrektora Ośrodka Kultury w Sejnach w sprawie Regulaminu tworzenia i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ośrodku Kultury w Sejnach

Zarządzenie nr 02_2023 Dyrektora Ośrodka Kultury w Sejnach w sprawie wprowadzenia cennika opłat za wynajem pomieszczeń, wyposażenia oraz usług Ośrodka Kultury w Sejnach

Zarządzenie nr 03_2023 Dyrektora Ośrodka Kultury w Sejnach w sprawie ustalenia wysokości opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Kultury w Sejnach

Skip to content