zespoł Nachodne i Goście – Koncert

niedziela, 10 października 2021 r.
wstęp wolny
godz. 17:00

Podczas koncertu tradycyjnych pieśni z Suwalszczyzny zaprezentują  się zespoły „Nachodne” z Sejn, „Pogranicze” z Szypliszk i „Riabina” z Gabowych Grądów. Usłyszymy tradycyjne pieśni weselne, miłosne, liryczne oraz ballady. Zespoły folklorystyczne z terenów wiejskich Suwalszczyzny ukazują słuchaczom uchronione od zapomnienia, różniące się obrzędy, gwary, charakter pieśni, tańce; wyraźnie odmienny jest strój ludowy. Wiele zespołów ze wszystkich powiatów Suwalszczyzny — wielokulturowego regionu — kultywuje własne, bardzo różne tradycje muzyczne, przede wszystkim wokalne.

 

Zespół Nachodne z Sejn – to zespół śpiewający tradycyjne pieśni techniką białego głosu zachowując melodie i gwarę. Tworzą go pasjonaci śpiewu w rożnym wieku od dzieci do dorosłych, mieszkańcy Sejn i okolicznych wsi gminy Sejny. Repertuar to pieśni suwalskie/sejneńskie oraz mniejszości narodowych zamieszkałych na terenach północno-wschodniej Polski. Zespół rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2018 r . w Ośrodku Kultury w Sejnach. Przez śpiew najstarszych pieśni zespół chce ocalić od zapomnienia regionalną tradycję muzyczną oraz obrzędowość, upowszechniając dziedzictwo pokoleń, różnorodność oraz bogactwo kulturowe sejneńszczyzny.

zespół stoi przed domem

foto. Piotr Malczewski

Zespół folklorystyczny „Pogranicze” z Szypliszk – Zespół powstał w 1981 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szypliszkach. Zespół przyjął nazwę „Pogranicze”, ponieważ działał we wsiach pogranicznych polsko-litewskich. Reprezentuje folklor muzyczny północnej, historycznej Suwalszczyzny, który od strony repertuarowej oraz praktyki wykonawczej tkwi w obszarze pogranicza kulturowego polsko-litewskiego, charakteryzującego się melodiami i wielogłosem z folklorem muzycznym południowo-zachodniej Litwy. Językowo należy do gwar polskich nie mazurzących, z lekkim, miękkim nadniemeńskim akcentem. W repertuarze Zespołu znalazły się różnorodne pieśni: patriotyczno-historyczne, religijne, obrzędowe, miłosne, pasterskie i in.  Szczególnie wyróżniającym się na tym terenie były pieśni żałobne – pogrzebowe zachowujące najbardziej archaiczne składniki tekstowo-melodyczne, piękne pieśni adwentowe, wielkopostne, pastorałki bożonarodzeniowe, pieśni wielkanocne śpiewane podczas obchodzenia wsi po ,,Alleluji”. Odrębną, dużą grupę pieśni stanowiły pieśni weselne, urodzinowe, dożynkowe.

zespół ludowy

foto. Jan Giełażys

Zespół folklorystyczny staroobrzędowców „Riabina” z Gabowych Grądów –  zespół powstał w 1988 roku. Jest jedynym zespołem folklorystycznym staroobrzędowców Polsce. W skład zespołu wchodzi sześć śpiewaczek urodzonych w podaugustowskich wsiach Gabowych Grądach i Borze. Śpiewają w zbliżonym do nowogrodzko – pskowskiego dialekcie języka rosyjskiego dawne pieśni weselne, ballady i korowody oraz pieśni rosyjskiego rodowodu. Zgodnie ze swoją tradycją, nie używają instrumentów muzycznych, także dawne tańce, korowody odbywają się wyłącznie przy akompaniamencie śpiewu

foto. Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie

 

Skip to content