wystawa Danuty Żukowskiej „Mówię do Ciebie”

środa, 08 grudnia 2021 r.
wstęp wolny
Hol Ośrodka Kultury w Sejnach

Cykl pt. „MÓWIĘ DO CIEBIE” to 22 prace, których bohaterami są zwierzęta. Artystka wybiera plakat jako medium, przez które zwierzęta hodowlane, domowe i dzikie komunikują nam ważne dla nich sprawy. To one – nasi bracia mniejsi – mówią do nas. Czasem jest to zwykłe przedstawienie się, gdzie indziej zaproszenie do spotkania lub wyrażenie nadziei, żalu lub troski. Zawsze jednak stajemy w obliczu fenomenu, jakim jest relacja świata zwierząt z człowiekiem. Zwierzęta czują i na swój sposób myślą. Szczególnie teraz, w epoce antropocenu, dyskusja na temat dysharmonii, braku równowagi w tej relacji, sterowanej i zdominowanej przez człowieka jest tak ważna. Syntetyczna forma plakatów oraz czytelny przekaz sprawiają, że cykl  „MÓWIĘ DO CIEBIE” stanowi rodzaj kampanii społecznej, której celem jest uwrażliwienie odbiorcy na kwestię dobrostanu zwierząt i roli, jaką w niej odgrywamy.

Danuta Żukowska urodziła się 1928 roku w Łodzi. Ukończyła studia na Wydziale Tkaniny łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (dyplom z wyróżnieniem). Od 1961 roku współpracowała jako niezależny grafik z czołowymi polskimi oficynami wydawniczymi (PIW, Iskry, Czytelnik). W latach 1967-89 była naczelnym grafikiem w Państwowym Wydawnictwie Rolniczym i Leśnym (PWRiL) w Warszawie. Z tego okresu pochodzą wybitne opracowania graficzne książek, jak również liczne plakaty o tematyce społecznej i kulturalnej jej autorstwa.
Od strony formy, warsztatu a szczególnie kompozycji były to propozycje jakby negujące obiegową stylistykę. Intrygowały sprzeciwem wobec estetyki graficznej. Egzystowały niepodlegle. Witały mnie ze słupów ogłoszeniowych, z witryn księgarskich a ja witałem je często w salach wystawowych.

Sotkania były miłe i sprawiały mi zawsze zawodową satysfakcję… (prof. Henryk Tomaszewski)
Otrzymała wiele nagród na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. W 2010 roku została odznaczona srebrnym medalem Gloria Artis.

przykłady prac Danuty Żukowskiej można zobaczyć tutaj: https://grafiteria.pl/autor/zukowska-danuta/

Kuratorką i koordynatorką wystawy jest : Agata Cygańska

Skip to content