Wyjazd młodzieży do muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 29.08.2020
Grupa młodzieży z Sejn od wiosny 2019 r. bierze udział w projekcie badawczym „Wielość Rzeczywistości” realizowanym przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku współfinansowanym przez MKiDN, którego partnerem jest Ośrodek Kultury w Sejnach. Czwartym z kolei działaniem w ramach projektu była wizyta, zwiedzanie, warsztaty oraz badanie socjologiczne, w których sejneńska młodzież wzięła udział 29 sierpnia w Sulejówku, a których celem jest refleksja nad funkcjami muzeum, sposobach jego zwiedzania oraz wystawienniczej interakcyjności. Zwiedziliśmy muzeum jako pierwsza grupa po mieszkańcach Sulejówka, Prezydencie RP, ministrach, oficjelach i dziennikarzach. Jako następne zwiedzą muzeum pozostałe grupy młodzieży biorące udział w projekcie z: Suwałk, Supraśla i Łap. Badaczki realizujące projekt na zakończenie wizyty poinformowały, że dzięki naszemu udziałowi w tym projekcie staliśmy się częścią historii tego muzeum.
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zostało otwarte w połowie sierpnia ale jego wystawa główna zostanie udostępniona zwiedzającym od 11 listopada 2020 r. do zwiedzenia której już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy.

Skip to content