„Przyjaciele Edukacji – Sejny” spotkanie z prof. dr. hab. Lechem Mankiewiczem

14 maja 2018
godz. 17.00
wstęp wolny

PRZYJACIELE EDUKACJI

Nowoczesne technologie oferują niezwykłe możliwości komunikacji i edukacji na wszystkich poziomach. Co jest dostępne w Polsce w chwili obecnej? Dla  kogo? Dlaczego to jest ważne? Czy dzieci uczą się tylko w szkole?

Naszym gościem będzie prof. dr hab. Lech Mankiewicz, astronom i fizyk, dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie,  prezes Fundacji Edukacji dla Przyszłości, która jest polską wersją Khan Academy, amerykańskiego portalu do bezpłatnego uczenia się dla wszystkich. Lech Mankiewicz jest od lat zaangażowany we wdrażanie technologii i będzie z nami dzielił się tą wiedzą i entuzjazmem dla nowych możliwości, będących uzupełnieniem tradycyjnych metod szkolnych. Wiele dzieci doświadcza trudności i frustracji na tej konwencjonalnej ścieżce, a Lech pokaże nam jak przełamać te problemy, korzystając z nowych narzędzi komunikacyjnych. Otworzy przed nami nowe perspektywy uczenia się. Opowie nam  o tym, jak mieszkając w małej miejscowości można mieć dostęp do światowej edukacji dzięki technologiom.

Przyjaciele Edukacji – Sejny i SETI (Sejny English Teacher Initiative) zapraszają na spotkanie z osobą, która sprawia, że edukacja przyszłości staje się dostępna dla każdego już dziś. Rodzicom, nauczycielom i wszystkim innym, którzy chcą mieć wpływ na edukacji naszych dzieci, chcemy zaprezentować jak działa portal Edukacjadlaprzyszłości w Polsce.

Zapraszamy w poniedziałek 14 maja 2018 r. o godzinie 17:00 do Ośrodka Kultury w Sejnach

Cieszymy się na to spotkanie i mamy nadzieję, że:

  • będzie ono kontynuacją konstruktywnej i rzeczowej dyskusji o nowoczesnej edukacji
  • da nam obraz tego, jaką ścieżką podąży edukacja przyszłości, oraz
  • perspektywę, że mamy wpływ na to, by taką się stała.

 

Dr hab. Lech Mankiewicz – astronom i fizyk. Obecnie dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie, Prezes Fundacji Edukacja Przyszłości. Zawodowo zajmuje się budową i wykorzystaniem małych teleskopów-robotów. Prowadzi działalność popularyzatorską w dziedzinie nauk przyrodniczych, astronomii, matematyki. Powołana przez niego Fundacja działa na rzecz propagowania idei otwartej edukacji. Koordynował projektem EU-HOU Hands-On Universe, Interaktywna astronomia w szkole, umożliwiającego uczniom szkół w całej Polsce prowadzenie samodzielnych obserwacji astronomicznych, który został nagrodzony srebrnym medalem Komisji Europejskiej w 2009 roku.

Misja Fundacji Edukacja dla przyszłości  jest sformułowana następująco:

„Edukacja powinna być przyjemną przygodą, która pomaga rozwijać zainteresowania i kreatywność uczniów zarówno samodzielnie jak i w grupie. Naszą misją jest dostarczanie narzędzi edukacyjnych, szkolenie nauczycieli i rodziców oraz wywieranie wpływu na zmiany polskiego systemu oświatowego, tak aby dzieci mogły już dziś korzystać z edukacji przyszłości.”

Działania wymieniane na stronie informacyjnej http://www.edukacjaprzyszlosci.pl/index.php/2014-07-09-13-25-39/informacje-ogolne

zostały określone następująco:

#1

Wdrażanie i rozpowszechnianie sprawdzonych systemów nowoczesnej edukacji takich jak Khan Academy i Big History Project, które są zgodne z koncepcją Blended learning, polegającą na łączeniu tradycyjnej nauki w szkole z nauką za pomocą interentu.

#2

Promowanie gier i gryfikacji jako metod wspierających edukację, pozwalających angażować uczniów i sprawiać, że szkoła będzie kojarzona przez uczniów z przyjemnym i pożytecznym spędzaniem czasu.

#3

Tworzenie platformy odpowiadającej strukturze polskiego programu nauczania, ale zawierającej wskazówki i inspiracje dla nauczycieli i szkół jak można prowadzić konkretne lekcje w sposób bardziej poznawczy i mniej odtwórczy. Platformy, która pozwoli nauczycielom, rodzicom i entuzjastom edukacji na wymianę pomysłów.

#4

Rozpowszechnianie wiedzy na temat potrzeb zmian w systemie edukacyjnym i alternatywnych sposobów edukacji zwiększających zaangażowanie uczniów i pracę grupową poprzez pisanie artykułów prasowych oraz wystąpienia na konferencjach i szkoleniach.

#5

Promowanie zmian legislacyjnych w polskim systemie edukacji, mających na celu umożliwienie indywidualizacji nauczania, zmianę systemu ocen, promowaniu pracy grupowej, nauki poprzez doświadczenia i idei klasy odwróconej.

#6

Angażowanie wolontariuszy oraz pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na tłumaczenie zasobów Khan Academy i Big History Project jako organizacja non-profit.

W informacji na stronie http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1283030.html możemy przeczytać:

 

Edukacja jest rzeczą pierwszorzędną

Można powiedzieć, iż misją działalności nie tylko Fundacji Edukacja Przyszłości, założonej przez Mankiewicza i kilku jego przyjaciół, ale samego naukowca jest propagowanie idei otwartej nauki. Dostęp do wiedzy, szansę rozwoju powinien mieć każdy. Do pewnego momentu pozostawaliśmy pod tym względem w tyle za Zachodem.

Zmianę – czy raczej możliwość zmiany – przyniósł Internet, stając się, według Mankiewicza, przyczyną załamania systemu edukacji. „Pomyślałem wtedy, że jest fantastycznie, bo do tamtej pory żyliśmy w cieniu bogatszych. Jest takie liceum w Paryżu, którego łazienka jest wyłożona kafelkami z czasów Ludwika XVI. Wbrew pozorom takie „szczegóły” dają tamtejszym dzieciakom przewagę pewności siebie, która była nie do nadrobienia nad Wisłą. A od czasów Internetu okazało się, że oni – i uczniowie, i nauczyciele – są tak samo bezradni jak my. Potem jednak znów okazało się, że te kafelki wciąż pomagają, i że nasi zachodni sąsiedzi lepiej dostosowują się do nowych technologii”.

Lech Mankiewicz postanowił się wtedy zaangażować w działania mające zmienić tę sytuację. Świetne możliwości po temu dawał i daje nadal projekt Khan Academy. „Możliwości nie tylko techniczne, ale metodyczne, formacyjne, a nawet duchowe: upodmiotowienie uczniów, przekazania poczucia własności czego się uczą” – mówi astronom. I dalej: „Postanowiłem się zaangażować w rozwiązanie problemu nowoczesnej edukacji w Polsce. W pewnym sensie nie idzie nam rozwiązywanie jakichkolwiek problemów: konflikt w służbie zdrowia, afera z e-podręcznikami. My, czyli Fundacja Edukacja Przyszłości, skupiamy się na wolnym dostępie do wiedzy, możliwości uczenia się także w inny sposób niż ten znany ze szkoły”.

 

Trójka za dodawanie

Co to jest Khan? Mankiewicz opowiada pokrótce historię tego projektu: „Młody chłopak, Salman Khan, pochodzący z Bangladeszu, po skończeniu Harvardu zaczął uczyć swoich kuzynów mieszkających w innych miastach USA. Siłą rzeczy, nauka odbywała się zdalnie, przez telefon. To jednak nie szło dobrze. Salman spróbował zatem innej formy, wrzucając filmik na Youtube i od tego wszystko się zaczęło”.

Jak mówi Mankiewicz, Khan przy okazji zdalnego nauczania „odkrył” wiele znanych od dawna prawd pedagogicznych. Na przykład to, że każde z dzieci nie rozumie czegoś innego, czas w jakim opanowują poszczególne umiejętności jest różny. Stwierdzenia te wydają się banalne, ale przecież w naszym systemie szkolnym uznaliśmy je z góry za problemy i to takie, dla których nie ma rozwiązania. Czy słyszano u nas np. o „nauczaniu do skutku”?

„Zastanówmy się – tłumaczy Mankiewicz – co to znaczy dodawać na trójkę? Uczeń wykonujący to działanie na „dostateczny” umie dodawać, czy nie?”. Wynikiem nauczania powinno być nie dodawanie na trójkę, ale na szóstkę –  a zatem do skutku, dzięki zindywidualizowanemu podejściu do ucznia. Zdaniem propagatora otwartej edukacji musimy postawić na nowoczesną edukację, jedną z jej cech jest dostosowanie (w ramach określonych granic) do potrzeb i umiejętności dzieci – tutaj świetnym narzędziem jest właśnie projekt Khan Academy, który rozrósł się do ogromnej platformy z zasobami liczonymi w tysiące: filmy, podręczniki, zadania, testy etc.

Lech Mankiewicz edukację przyszłości widzi w nowych technologiach, ale jak najbardziej „zanurzonych w społecznym sosie”. Obecny system edukacji nie ma szans na całościowe wsparcie uczniów, wychwycenie ich umiejętności, talentów i rozwijanie ich. To często blokuje rozwój uczniów, nie tylko w nauce, ale i w życiu społecznym: „Jest tysiąc powodów, dla których dziecko może zgubić własną ścieżkę, a system nie potrafi w zasadzie na tę ścieżkę znowu wprowadzić. Nowe technologie dają różnorakie możliwości po temu, aby odnaleźli się w szkole. Khan to nie jedyna opcja, chciałbym, aby był inspiracją. Aby inne fundacje tworzyły własne oferty, a także własne platformy”.”

http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1283030.html

http://www.edukacjaprzyszlosci.pl/

https://www.khanacademy.org/

https://www.khanacademy.org/talks-and-interviews/conversations-with-sal/v/salman-khan-talk-at-ted-2011-from-ted-com ( jak to się zaczęło z Khan Academy?
https://spaceport.academy/  (dla zainteresowanych astronomią)
https://www.youtube.com/watch?v=vKfkOF2sJSg (blended learning)
https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution?language=pl
https://www.youtube.com/watch?v=_wxcXd5Cnv8 (Ken Robinson)

 

 

Skip to content