Pracownia ceramiczna – regulamin
Ośrodek Kultury w Sejnach zaprasza do pracowni ceramicznej osoby, które uczęszczają na stałe zajęcia z ceramiki dla młodzieży i dorosłych oraz dokonują opłat za te zajęcia, a chciałyby korzystać z niej indywidualnie poza zajęciami używając własnych materiałów (glina, szkliwa).

Regulamin Pracowni Ceramicznej Ośrodka Kultury w Sejnach z dnia 01.02.2021 r.

Uczestnictwo w zajęciach, warsztatach oraz korzystanie z pracowni ceramicznej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 1. Pracownia ceramiczna jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00 dla osób, które uczęszczają na stałe zajęcia z ceramiki dla młodzieży i dorosłych oraz dokonują opłat za te zajęcia, a chciałyby korzystać z niej indywidualnie poza zajęciami używając własnych materiałów (glina, szkliwa).
 2. Korzystanie z pracowni poza zajęciami jest możliwe po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie: 87 516 22 00 lub 697 998 407 lub mailowym sekretariat@ok.sejny.pl i wypełnieniu oświadczenia – załącznik nr 1 do regulaminu.
 3. W pracowni poza zajęciami z instruktorem mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.

 

 1. PORZĄDEK
 2. Zostaw swoje miejsce pracy w takim stanie, w jakim je zastałeś / zastałaś.
 3. Umyj lub oczyść narzędzia, podkładki i inne używane przedmioty a następnie odłóż je na ich miejsce. Umyj / przetrzyj stół do czysta.
 4. Pozostałości gliny do odzysku wkładamy do specjalnego pojemnika.
 5. Przed odstawieniem do suszenia prace koniecznie muszą być podpisane – prace nieopatrzone podpisem przechodzą na własność pracowni.

 

 1. OSTROŻNOŚĆ
 2. Należy uważać na prace innych osób.
 3. Nie dotykamy żadnych prac, które nie należą do nas.
 4. Należy zachować ostrożność przy zdejmowaniu i odkładaniu prac do suszenia, by nie zniszczyć prac innych osób.
 5. Nie rozpakowujemy prac przykrytych folią, jeśli nie mamy pewności, że są nasze.

 

III. WYPAŁ PIECA ELEKTRYCZNEGO NW150

 1. Piec jest wypalany, gdy jest wystarczająca liczba prac, by go zapełnić.
 2. Koszt wypału przy użyciu całego pieca (150 l) na indywidualny użytek wynosi:

– dla stałych uczestników zajęć Pracowni: 50 zł biskwit (800-900°C), 80 zł szkliwo (1050-1250°C);

– dla osób niezwiązanych z Pracownią: 80 zł biskwit (800-900°C), 120 zł szkliwo (1050-1250°C).

 1. Uczestnicy stałych zajęć Pracowni mogą wypalać w piecu pojedyncze prace na własny użytek w
  dowolnej ilości i rozmiarze nieodpłatnie w ramach opłaty za zajęcia.
 2. Uczestnicy zajęć Pracowni mogą wypalać w piecu własne prace na użytek komercyjny, poza odpłatną
  opcją przy użyciu całego pieca opisaną w punkcie 2, także odpłatnie ale na mniejszą skalę w cenie:

– wypał na biskwit w temperaturze 800-900°C – 10 zł/kg
– wypał szkliw w temperaturze 1050°C – 15 zł/kg
– wypał szkliw w temperaturze 1250°C – 20 zł/kg

       Prace ważymy przed wypaleniem. Minimalny koszt wypału: 10 zł. Termin wypału jest uzależniony od
sytuacji i zapełnienia pieca.

 1. Wykonanie odpłatnych wypałów wymaga złożenia druku zlecenia wypału – załącznik nr 2 do regulaminu.
 2. ODBIÓR PRAC
 3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsca do przechowywania prace, które nie zostaną odebrane w
  ciągu 2 miesięcy od ich wykonania ulegają utylizacji lub przechodzą na własność Pracowni.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO
 2. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP, aktualnego reżimu sanitarnego oraz Regulaminu Pracowni.

Ośrodek Kultury w Sejnach zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

zasady BHP

Oświadczenie

Zlecenie wypału

 

Skip to content