Polsko-Litewski Piknik Niepodległościowy z sękaczem w tle

28 lipca 2018
godz. 12.00

Polsko-Litewski Piknik Niepodległościowy z sękaczem w tle:

  • warsztaty, prezentacja + degustacja sękacza pieczonego na otwartym ogniu,
  • występy zespołów artystycznych Domu Litewskiego w Sejnach,
  • zespół Pogranicze z Szypliszk,
  • zespół wokalny oraz grupa teatralna (I akt sztuki pt. „OI CIEJ AMERIKONTAI” – „ACH CI AMERYKANIE” – spektakl w języku litewskim) z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sejnach z Filią w Puńsku przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Cywilizacyjnego „Ściana Wschodnia” w Sejnach,
  • Kapela Muzyki Ludowej „Giminės” z Kalwaryjskiego Centrum Kultury pod kierownictwem Alė Zavistauskienė,
  • zespół „Jaunystės aidas” z Centrum Kultury w Mariampolu,
  • warsztaty chodzenia na szczudłach dla małych i dużych + parada

Projekt „Sejneński sękacz Polsko-Litewski” dofinansowano przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku w ramach programu „Pomost dla Niepodległej”

Skip to content