Polsko-Litewski Piknik Niepodległościowy z sękaczem w tle

28 lipca 2018


Projekt „Sejneński sękacz Polsko-Litewski” dofinansowano przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku w ramach programu „Pomost dla Niepodległej”

Skip to content