Wystawa HopWart_SejnySign_SiteSpecific Ewy Markiewicz – Adamczewskiej

czwartek, 16 września 2021 r.
godz. 18:00

Zapraszamy na otwarcie wystawy HopWart_SejnySign_SiteSpecific 16.09.2021 r. o godz. 18:00

Autorka prac podczas otwarcia wystawy oprowadzi i opowie o swoich pracach

Inspiracją dla projektu HopWart_SejnySign_SiteSpecific jest 6 kulturowch symboli źródłowo powiązanych z obszarem Sejneńszczyzny oraz sześcioramienna gwiazdka ‘z-klawiatury’- panglobalny symbol aktualnej wirtualnej rzeczywistości.
63 moduły tworzące 7 Geoform* HopWart_SejnySign_SiteSpecific poddałam procesowi remiksowania aby ukazać nowy złożony obraz odzwierciedlający symbolicznie aktualny stan historycznych przemian w rzeczywistości kulturowej obszaru Sejneńszczyzny.
Każdy moduł [GeoGraph] będąc częścią układu ‘napięciowego’ określonej struktury kompozycyjnej GeoFormy zachowuje pamięć psychologicznych „sił” wyjściowej GeoFormy i może być potraktowany jako abstrakcyjny energetyczny i samodzielny znak-obraz-pamięć przeszłości.

Prezentację projektu HopWart_SejnySign_SiteSpecific poprzedziła sesja warsztatów twórczych Wzór-z-geoTaśmy nt. wiersza Jana Brzechwy pn. Stonoga. Uczestnikami warsztatów były dzieci w wieku przedszkolnym. Utworzona przez dzieci geoforma odzwierciedlając stan ‘splątania-nóg’ stanowi ‘energetyczną’ ilustrację do wiersza i jednocześnie abstrakcyjny obraz-pejzaż krainy Sejneńskiej. Geoforma ,Stonoga’ włączona została w prezentację projektu HopWart_SejnySign_SiteSpecific w OK Sejny na zasadach ‘wejściowego’ symbolu – symbolu aktualnej pokomplikowanej rzeczywistości krainy Sejneńskiej.

Realizacje warsztatowe stanowią integralną część realizowanych przeze mnie projektów o charakterze SiteSpecific co podkreślać ma wagę i znaczenie dialogu inicjowanego w obszarze tzw. Sztuki.

Nazwy-tytułowe 8 geoForm SiteSpecific GeoForm*:
– geoForma HopWart_SejnySign_Stonoga (praca Uczestników Warsztatów ‘wzór z geoTaśmy’)
– geoForma HopWart_WindingStarSter Site-Specific 2020.
– geoForma HopWart_Swarożyc Site-Specific 2021.
– geoForma HopWart_Lunela Site-Specific 2021.
– geoForma HopWart_Weles Site-Specific 2021.
– geoForma HopWart_MuslimMoon Site-Specific 2021.
– geoForma HopWart_Menora Site-Specific 2021.
– geoForma HopWart_Ausekla_Zvaigzne Site-Specific 2021.

* GeoForma – malarska kompozycja tworzona na powierzchni 9 modułów bazowych [9 x 90cm x 90cm]. Wymiary GeoFormy: 270 cm x 270 cm. Technika materialna: Płyta HDF/Emalia olejno-ftalowa/Bronze-Powder Schmincke.

Ewa Markiewicz-Adamczewska

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

Skip to content