“Mniej więcej. Fotografie z archiwum Marka Piaseckiego”

25 czerwca - 13 lipca 2018
wstęp wolny

Zapraszamy do oglądania wystawy “Mniej więcej. Fotografie z archiwum Marka Piaseckiego”, której tematem głównym jest wielość, odnosząca się zarówno do samej twórczości Piaseckiego (tematów, estetyk, gatunków) jak i formy powstawania wystawy i wykorzystania punktów widzenia, które zderzały się w zespołowej pracy kuratorskiej. Przez kolejne części wystawy przeprowadzą nas pytania, które narodziły się w trakcie pracy warsztatowej. Wystawę stworzył czternastoosobowy zespół kuratorski w ramach sześciu spotkań warsztatowych, zrealizowanych wspólnie przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Fundację Archeologia Fotografii.
Marek Piasecki (1935–2011) – artysta posługujący się fotografią, rzeźbą, malarstwem, autor instalacji i asamblaży. W latach 50. i 60. związany ze środowiskami artystycznymi Warszawy (m.in. Teatrem na Tarczyńskiej) i Krakowa (II Grupa Krakowska), uczestniczył w najważniejszych prezentacjach polskiej sztuki współczesnej, m.in: II Wystawie Sztuki Nowoczesnej (1957) i III Wystawie Sztuki Nowoczesnej (1959). Publikował w „Świecie Młodych”, „Stolicy”, „Po prostu”, „Kierunkach”, „Fotografii”, „Polsce”, „Poezji”, „Więziach” oraz „Ty i Ja” i „Tygodniku Powszechnym”. Robił zdjęcia miast i przedmieść, fotografował wnętrza swojej krakowskiej pracowni, wykonywał portrety i akty, fotografie eksperymentalne i reportażowe. Tworzył też unikalne heliografie (ślady cieczy lub działań mechanicznych na podłożu światłoczułym).

Wystawę będzie można oglądać przez dwa tygodnie.

Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content