Lato w Teatrze – inne plemię

19 - 31 sierpnia 2019

godz. 9.00 - 15.00

Lato w Teatrze – Inne plemię

Projekt ma na celu zachęcenie uczestników do twórczej refleksji na temat fenomenu wspólnoty. W praktyczny sposób chcemy pokazać, jak czerpie ona siłę z różnorodności jej członków a swój wielki rozwój nieraz zawdzięcza ludziom powszechnie uważanym za dziwaków. Chcemy, by ten projekt był kolejnym krokiem w integracji świata pełno- i niepełnosprawnych mieszkańców Sejn, odsłaniającym, że każdy z nas tak naprawdę jest członkiem “innego plemienia”. W tym celu uczestnicy projektu będą prowadzić badania terenowe w poszukiwaniu “inności” w życiu miasta (wielki atlas dziwactw naszego miasta), rozmawiać z osobami spokrewnionymi z “innym plemieniem” (miejscowi ciekawi ludzie), przejdą artystyczny trening wyzwalający ich wyobraźnię i ruch ku niepowtarzalności i zespołowości, będą działać w przestrzeni miejskiej zachęcając lokalną społeczność do twórczej ekspresji (rzeźba w parku), wreszcie stworzą autorski kanał filmowy na YT prezentujący sceny z ich życia, by nawiązać łączność ze współbraćmi rozsianymi po
całym świecie. W wielkim finale odbędzie się plemienny piknik i interaktywny pokaz prezentujący efekty twórczych poszukiwań.

Głównym organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Tartak z Torunia, które dzięki dofinansowaniu z Instytutu Teatralnego w Warszawie oraz wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Sejnach będzie realizowało dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych        (36 osób w wieku 7-19 lat) cykl bezpłatnych warsztatów artystycznych w Ośrodku Kultury w Sejnach w terminie 19-31 sierpnia 2019.

Zajęcia będą realizowane od poniedziałku do soboty w godz. 9:00-15:00 (6 godzin warsztatowych). Wszyscy uczestnicy zajęć będą również objęci ubezpieczeniem.

Główny partner projektu: Ośrodek Kultury w Sejnach.

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Origo, Terapia Zajęciowa Regionalnego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia i informacje

Ośrodek Kultury w Sejnach

sekretariat@ok.sejny.pl

karta-uczestnika

Skip to content