Konferencja w ramach Projektu „Jews. United we stand”

21 września 2018

godz. 11.30

Ośrodek Kultury w Sejnach uczestniczy w międzynarodowym projekcie „Jews. United We Stand”, którego celem jest stworzenie możliwości do debaty nad historią europejskich Żydów, ich zagłady dokonanej przez systemy totalitarne, widzianej z perspektywy krajów, w których społeczności te rozproszyły się lub kompletnie zniknęły. Służyć to ma wzmacnianiu pamięci o tych „nieobecnych”, a po przez to, lepszemu rozumieniu współczesności. Cel ten ma być osiągnięty przez zaangażowanie obywateli różnych krajów w dyskusję i interdyscyplinarne działania mające upamiętniać ofiary reżimów totalitarnych, pomóc zrozumieć zasady działania tych reżimów, tak aby w przyszłości móc wykorzystywać tą wiedzę do rozpoznawania i przeciwdziałania wszelkim totalitaryzmom i formom wykluczenia.
 
Program konferencji:
21 września, Biała Synagoga
godz. 11.30 – prezentacja ścieżki turystycznej/poznawczej śladami dziedzictwa żydowskiego w Sejnach w języku angielskim autorki opracowania                                   Katarzyny Radziwiłko
godz. 12.00 – przerwa: kawa, herbata, ciastka
godz. 12.15 – prezentacja ścieżki turystycznej/poznawczej śladami dziedzictwa żydowskiego w Sejnach w języku polskim autorki opracowania                                         Katarzyny Radziwiłko lub zwiedzanie Ośrodka „Pogranicze” z przewodnikiem w języku angielskim
godz. 13.00 – spacer po Sejnach ścieżką turystyczną/poznawczą śladami dziedzictwa żydowskiego
Skip to content