koncert muzyki cerkiewnej

czwartek, 23 września 2021 r.
Bilety: 20 zł
godz. 19:00

Zapraszamy na koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu Chór Uczelni Muzycznej poświęconego pamięci prof. Andrzeja Strumiłły

Chór Uczelni Muzycznej bierze udział w organizowanych przez uczelnię licznych międzynarodowych konkursach dyrygentów chóralnych oraz w koncertach organizowanych przez Europejską Akademię Chóralną (w Niemczech, Austrii, Francji, Grecji, Szwajcarii), które dają uczniom niepowtarzalną okazję do prób wokalnych kompozycji symfonicznych pod kierownictwem wybitnych europejskich dyrygentów. Poziom Chóru potwierdzają wysokie miejsca na międzynarodowych konkursach w kraju i Europie.

Dyrygentami Chóru są: Jānis Baltiņš i Uldis Kokars – pedagodzy, dyrektorzy artystyczni i dyrygenci innych chórów, wykładowcy seminariów w kraju i za granicą.

Skip to content