Sejneński Inkubator Artystyczny

Miasto Sejny wraz z Ośrodkiem Kultury powołało Sejneński Inkubator Artystyczny, którego celem jest wspieranie artystów, rękodzielników, inicjatyw społeczno-artystycznych w zakresie sztuki, rękodzieła i dziedzictwa kulturowego.

Inkubator realizuje swoje cele przez:

a) Wynajem lub użyczenie lokali będących w zasobach Miasta Sejny do prowadzenia działalności artystycznej.

b) Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego, marketingowego, finansowo-księgowego dla osób prowadzących działalność artystyczną.

c) Pomoc w organizacji inicjatyw zgodnych z celem Inkubatora.

d) Tworzenie wspólnych działań promocyjno-reklamowych dla lokalnej działalności artystycznej.

 

Więcej informacji w załącznikach: