Kultura ponad podziałami

Projekt Wolontariatu Europejskiego EVS Kultura ponad podziałami realizowany w ramach Programu Erasmus+ jest krokiem w stronę rozwoju międzynarodowego potencjału w działalności Ośrodka Kultury w Sejnach oraz przedsięwzięciem mającym na celu wzmacnianie edukacji oraz świadomości międzykulturowej w lokalnym środowisku. Lokalna społeczność skorzysta z obecności i zaangażowania w codzienną pracę Ośrodka kultury w Sejnach dwóch osób – wolontariuszy z innych krajów, którzy nie tylko wesprą jego codzienne funkcjonowanie ale także wniosą do jego programu nowe działania, projekty i możliwości.

Mamy nadzieję, że długofalowa obecność zagranicznych wolontariuszy w Sejnach wpłynie na zmniejszenie w lokalnym środowisku stereotypów, zachowań dyskryminacyjnych a przez to zwiększy otwartość i zainteresowanie życiem kulturalnym mieszkańców miasta i regionu. Dzięki realizacji projektu lokalna młodzież będzie miała okazję poznać i docenić możliwości jakie dają unijne programy takie jak Erasmus +, a konkretnie: uczestnictwo w wymianach międzykulturowych, projekty młodzieżowe, Wolontariat Europeski EVS, i inne aktywności na poziomie europejskim.

Uczestnictwo zagranicznych wolontariuszy w naszym projekcje ma dać im szansę na zdobycie doświadczeń zawodowych, kompetencji społecznych i międzykulturowych. Wolontariusze są rekrutowani spośród osób chętnych do udziału w międzynarodowych projektach EVS, w zgodzie z ich osobistą motywacją i zainteresowaniami. Osoby te, w wieku 18-30 lat, mogą nie mieć za sobą znaczących doświadczeń czy osiągnięć międzykulturowych, zawodowych, edukacyjnych a uczestnictwo w działaniach
projektu EVS daje im możliwość zdobycia doświadczenia samodzielnego życia, pracy, poznania innej
kultury, zdobycia umiejętności organizatora lub lidera czy pomóc im lepiej poznać samych siebie, określić swoje pasje oraz cele życiowe.

 

Ośrodek Kultury w Sejnach przywitał nowego wolontariusza!

 

01 listopada 2018 r. przyjechał do nas Mikhail Avdashov z Pskova w Rosji. Wolontariusz na co dzień będzie wspierał działania Ośrodka Kultury.

Ośrodek Kultury w Sejnach przywitał nowego wolontariusza!

 

07 stycznia 2019 r. przyjechała do nas Liesa- Marie Muller z Poßneck w Niemczech. Wolontariuszka na co dzień będzie wspierała działania Ośrodka Kultury.