Kontakt

Ośrodek Kultury w Sejnach
ul. 1 Maja 17
16-500 Sejny

Godziny otwarcia: 08:00 – 19:00
tel./fax 87 516 22 00
e-mail: sekretariat@ok.sejny.pl

NIP 844 19 55 442
Regon 000821412

BS Rutka-Tartak oddział w Sejnach nr 22 9367 0007 0010 0006 5083 0001

_______________________________________________________________________

Sejny Culture Center
1 Maja Street 17
16-500 Sejny
Poland

tel./fax +48 87 516 22 00
e-mail: sekretariat@ok.sejny.pl

Bank account:
IBAN: PL 22 9367 0007 0010 0006 5083 0001
BIC/SWIFT code: POLUPLPR

_______________________________________________________________________

Dyrektor
Krzysztof Dziemian
e-mail: krzysztof.dziemian@ok.sejny.pl

Księgowość
Lidia Sawicka
e-mail: ksiegowosc@ok.sejny.pl

Sekretariat
Ewa Pietuszewska

INSTRUKTORZY:
Adam Łabanowski – instruktor ds. muzyki
Iwona Koprowskainstruktor ds. ochrony dziedzictwa kulturowego

Pracownicy gospodarczy:
Irena Luto, Grzegorz Świerzbinowicz, Ryszard Żyliński